för ledare, team och medarbetare

Hur kan vi hjälpa dig?

Co-Creation Leadership utbildar och utvecklar individ, team och verksamhet.

Inhousecoach på abonnemang

Vill du både vara, och faktiskt uppfattas som, en modern och attraktiv arbetsgivare? Då är detta din lösning.

Enkelt förklarat, tänk dig en friskvårdskonsult, men utan massagebänk. Vårt fokus är på det coachande samtalet istället för att lösa upp muskelknutor.

Genom att erbjuda dina medarbetare tillgång till regelbunden individuell coaching skapas en kultur som är gynnsam för alla på företaget.

Undersökningar visar att du upplevs som en attraktiv arbetsgivare när du tydligt satsar på personlig utveckling. Medarbetare som känner sig bekräftade och uppskattade blomstrar och mår bra. När man mår bra så gör man bra.

Vår lösning är enkel och effektiv. Låt oss berätta mer, välkommen att höra av dig.

8 950 kr per månad 

Teamutveckling

Det här är för gruppen som vill gå från good to great. Eller för teamet som behöver hitta ett sätt att faktiskt samarbeta.

Vi arbetar med team på alla nivåer, i privata näringslivet och inom det offentliga.

Vi stöttar er i följande:

  • etablera psykologisk trygget - den absoluta nyckeln till framgång

  • högre produktivitet & effektivitet

  • höjd arbetstillfredsställelse

  • högre medarbetarskap hos alla i teamet

  • samsyn kring att teamet fokuserar på rätt saker

  • behålla nyckelmedarbetare

upplägg på offert

Ny som chef - kickstarten!

Den bästa investeringen du kan göra när det är dags för en ny chef att ta sin plats i ett team. En halvdag dedikerad till både chefen och teamet.

Varför?

  • för att korta ner introduktionstiden för både chef och team

  • chef och team får tillsammans titta på de förväntningar och önskemål som finns

  • för att implementera transparens och psykologisk trygghet i teamet från start

Vi vet att transparens och psykologisk trygghet bidrar till mer effektivitet, mer kreativitet och högre well-being.

Co-Creation använder en väl beprövad modell och leder chef och team genom dagen. Vi skapar utrymme för samtal, diskussioner och reflektion för alla som berörs.

En halvdag som ger både chefen och teamet en stabil bas för det fortsatta samarbetet.

13 495 kr per tillfälle

Vi är Co-Creation Leadership


Katarina Bondeson

Katarina är utbildad personalvetare vid Uppsala universitet samt diplomerad professionell coach och uppfyller ICF:s utbildningskrav för PCC-certifiering. 

Katarina har många års erfarenhet från att sitta i ledningsgrupp och att leda personal både lokalt och på distans.

Katarina har alltid arbetat i rollen som konsult. Hon är van att arbeta med alla typer av branscher och organisationer på olika nivåer, från ledningsgrupp till det operationella, tjänstemän och kollektivanställda.

Du når Katarina på: katarina@co-creation.se.

Vill du veta mer? Klicka på ikonen nedan så kommer du till LinkedIn.

Anna Roos

Anna är certifierad coach genom ISNS/Neurosemantics, och NLP-practitioner. Hon är utbildad inom rekrytering, kommunikation, affärsmannaskap och försäljning.

Anna har många års erfarenhet från arbete i ledande position som chef, VD i startup och som entreprenör.

Anna har lång konsulterfarenhet. Hon har stor erfarenhet av att möta verksamheter i vitt skilda branscher och i olika faser. Både i näringslivet och i det offentliga.

Du når Anna på: anna@co-creation.se.

Vill du veta mer? Klicka på ikonen nedan så kommer du till LinkedIn.

Genom möten, workshops, föreläsningar och digitala lösningar stöttar vi er från nuläge till önskat läge.

Ledarskap & Medarbetarskap

Samskapande är nyckeln till framgång

Ett gott ledarskap kommer ur god självinsikt.

Ett gott medarbetarskap kommer från engagemang och medvetenhet.

Ett gott samarbete i teamet finns när vi har roligt tillsammans, när det finns energi och en vilja att göra det lilla extra för varandra när vi samskapar goda resultat.

Att jobba aktivt med medarbetarskap och ledarskap leder till bättre mående, lägre personalomsättning, högre effektivitet och lönsamhet.

Vi tror på kraften i ett samskapande. Vi tror på kraften i att våga säga att en spade är en spade, att inte krångla till kommunikation och utveckling. När vi talar klarspråk så minskar vi missförstånd och vi kommer framåt.

Vi använder enkla och kraftfulla verktyg som fungerar både för individ och team både ”i rummet” och digitalt.

Team & individ

Vi vet vad som behövs för att ledare, medarbetare och team skall fungera på bästa sätt.

Ledarskap

Ledarskapet

Rollen som ledare kan vara rolig och utvecklande samtidigt som den emellanåt kan vara komplex.

Det är operativt och strategiskt, det handlar om att anpassa sitt ledarskap efter individ och team, det handlar om att ta hand om sig själv och att vara intresserad av sin egna utveckling.

I våra ledarprogram jobbar vi både i grupp och individuellt, vi utgår ifrån din specifika situation och anpassar upplägget efter dig och hur du vill utvecklas.

Team

Teamutveckling

Alla team har behov av att utvecklas tillsammans. Oavsett om ni är ett välfungerande team eller en grupp som för tillfället inte är så effektiva tillsammans.

Vi arbetar efter Susan Wheelans modell ”effektiva team” IMGD där vi börjar och avslutar vårt arbete med att mäta vart ni befinner er samt följer upp efter ca 6 månader för att se hur ni har utvecklats.

I våra workshops får ni som team arbeta praktiskt med olika uppgifter. Ni lär känna varandra bättre, tränar på feedback och strukturerad reflektion. 

Medarbetarskap

Medarbetarskapet

Vi är alla medarbetare i en organisation. Vi är varandras arbetsmiljö. Hur kan vi dra vårt strå till stacken?

Att jobba aktivt med  medarbetarskap leder till bättre mående, lägre personalomsättning, högre effektivitet och lönsamhet.

 


Ledningsgrupp

Vart är vi på väg?

Som ledningsgrupp arbetar ni strategiskt mot företagets gemensamma mål. Samtidigt har varje roll i ledningsgruppen fullt fokus på sitt affärsområde och sin verksamhet.

Alla ledningsgrupper har sina utmaningar och allt kan alltid putsas på att bli ännu lite bättre, vassare, effektivare.

Med vår samlade erfarenhet stöttar vi er att utvecklas till att bli ännu mer framgångsrika.


Co-Creation Leadership

Katarina Bondeson & Anna Roos

Tillsammans har vi 50 års erfarenhet av att utveckla och utbilda. Både som anställda, som konsulter och i egen verksamhet.

Vi utbildar och utvecklar ledare, chefer, medarbetare, team och verksamheter. Det gör vi i rummet, på plats hos er eller hos oss, och via digital plattform.

Vi vill ge energi till de vi möter. Vi mår alla så mycket bättre när det finns glad energi i rummet. Och när vi mår bra så gör vi bra.

Vi vill ge möjlighet till utveckling till de vi möter. Att växa som människa är en bidragande faktor när verksamheter frodas.

Varför Co-Creation? För att vi tror på samskapandet som den absolut mest effektiva nyckeln till att nå hållbara resultat.