utveckling för ledare, team och medarbetare

Ledarskap  Medarbetarskap  Samskapande


Co-Creation Leadership möjliggör för individer, team och ledningsgrupper att både må bra och göra sitt bästa.

Med workshops, föreläsningar och digitala lösningar stöttar vi er från nuläge till önskat läge.

Vi vet att det blir så mycket bättre när vi gör och tar ansvar tillsammans. Vi kallar det  samskapa.

Det är också samskapande som vi kommer att arbeta tillsammans med er organisation.

Ledarskap & Medarbetarskap

Samskapande är nyckeln till framgång

Ett gott ledarskap kommer ur god självinsikt.

Ett gott medarbetarskap kommer från engagemang och medvetenhet.

Ett gott samarbete i teamet finns när vi har roligt tillsammans, när det finns energi och en vilja att göra det lilla extra för varandra när vi samskapar goda resultat.

Att jobba aktivt med medarbetarskap och ledarskap leder till bättre mående, lägre personalomsättning, högre effektivitet och lönsamhet.

Vi tror på kraften i ett samskapande. Vi tror på kraften i att våga säga att en spade är en spade, att inte krångla till kommunikation och utveckling. När vi talar klarspråk så minskar vi missförstånd och vi kommer framåt.

Vi använder enkla och kraftfulla verktyg som fungerar både för individ och team både ”i rummet” och digitalt.

Co-Creation - vilka är vi?

Katarina Bondeson & Anna Roos

Tillsammans har vi 50 års erfarenhet av att utveckla och utbilda. Både som anställda, som konsulter och i egen verksamhet.

Vi utbildar och utvecklar ledare, chefer, medarbetare, team och verksamheter. Det gör vi i rummet, på plats hos er eller hos oss, och via digital plattform.

Vi vill ge energi till de vi möter. Vi mår alla så mycket bättre när det finns glad energi i rummet. Och när vi mår bra så gör vi bra.

Vi vill ge möjlighet till utveckling till de vi möter. Att växa som människa är en bidragande faktor när verksamheter frodas.

Varför Co-Creation? För att vi tror på samskapandet som den absolut mest effektiva nyckeln till att nå hållbara resultat.
Team & individ

Vi vet vad som behövs för att ledare, medarbetare och team skall fungera på bästa sätt.

Ledarskap

Ledarskapet

Rollen som ledare kan vara rolig och utvecklande samtidigt som den emellanåt kan vara komplex.

Det är operativt och strategiskt, det handlar om att anpassa sitt ledarskap efter individ och team, det handlar om att ta hand om sig själv och att vara intresserad av sin egna utveckling.

I våra ledarprogram jobbar vi både i grupp och individuellt, vi utgår ifrån din specifika situation och anpassar upplägget efter dig och hur du vill utvecklas.

Team

Teamutveckling

Alla team har behov av att utvecklas tillsammans. Oavsett om ni är ett välfungerande team eller en grupp som för tillfället inte är så effektiva tillsammans.

Vi arbetar efter Susan Wheelans modell ”effektiva team” IMGD där vi börjar och avslutar vårt arbete med att mäta vart ni befinner er samt följer upp efter ca 6 månader för att se hur ni har utvecklats.

I våra workshops får ni som team arbeta praktiskt med olika uppgifter. Ni lär känna varandra bättre, tränar på feedback och strukturerad reflektion. 

Medarbetarskap

Medarbetarskapet

Vi är alla medarbetare i en organisation. Vi är varandras arbetsmiljö. Hur kan vi dra vårt strå till stacken?

Att jobba aktivt med  medarbetarskap leder till bättre mående, lägre personalomsättning, högre effektivitet och lönsamhet.

 


Ledningsgrupp

Vart är vi på väg?

Som ledningsgrupp arbetar ni strategiskt mot företagets gemensamma mål. Samtidigt har varje roll i ledningsgruppen fullt fokus på sitt affärsområde och sin verksamhet.

Alla ledningsgrupper har sina utmaningar och allt kan alltid putsas på att bli ännu lite bättre, vassare, effektivare.

Med vår samlade erfarenhet stöttar vi er att utvecklas till att bli ännu mer framgångsrika.